English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: يکشنبه ٠٢ مهر ١٣٩٦


برای دریافت فایل مربوط به سخنرانی های آقایان دکتر لامعی و دکتر محبی و دکتر عقلمند در دومین همایش سراسری ایمنی بیمار 91/08/04 اینجا کلیک کنید.3img 0714


1