English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: دوشنبه ٠٣ مهر ١٤٠٢
-->

 

 

 

 

 

حیطه فعالیت:


1- رسیدگی به گواهی استعلاجی بیشتر از 4ماه کارکنان دولت تحت پوشش بیمه خدمات درمانی

2- بررسی و اعلام از کار افتادگی کارکنان دولت تحت پوشش بیمه خدمات درمانی به دلیل بیماری صعب¬العلاج

3- رسیدگی به پرونده¬های پزشکی فرزندان کارکنان دولت از جهت اعلام وجود یا عدم وجود امکانات درمانی در شهر و استان محل سکونت

4- تایید نیاز به مصرف داروی مسکن مخدر برای بیماران کانسری و بعضی از بیماری¬های صعب¬العلاج

5- پوشش کمیسیون پزشکی حوزۀ نظام وظیفه استان

6- شرکت در جلسات هماهنگی، راهنمایی و پاسخ به سوالات و ابهامات پزشکان معتمد

7- استعلام شبهات و ایجاد وحدت رویه در موارد عدم وجود قانون مدون

 

نحوه پذیرش و ارائه پاسخ:


1- کارمند باید در اسرع وقت استعلاجی خود را به کارگزینی اداره مربوطه ارائه نماید

2- در صورتی که گواهی استعلاجی بیش از 4ماه باشد، کارگزینی ادارۀ مربوطه می¬بایست ضمن پیوست مستندات استعلاجی اخیر و ارائه گزارشی از سوابق استعلاجی کارمند، گواهی را جهت بررسی به شورای پزشکی ارسال دارد

3- شورا پس از دریافت نامه و مدارک ارسالی از کارگزینی و سایر مدارک لازم، نسبت به تکمیل فرم پذیرش و بررسی مستندات و تکمیل مستندات اقدام می¬نماید

4- مشاوره با پزشک متخصص معتمد شورا در زمینه استعلاجی، جهت ارزیابی بیماری و مستندات، به منظور طرح در جلسه شورا

5- تشکیل جلسات شورای پزشکی در رابطه با تخصص مربوطه

6- اعلام کتبی نتیجه تصمیمات شورا به اداره مربوطه

 

زمان پذیرش:


ایام کاری هفته (به غیر از پنجشنبه¬ها و تعطیلات رسمی) بین ساعت 9 تا  14


زمان تشکیل جلسات:


در صورت به حد نصاب رسیدن تعداد پرونده¬ها، اولین جلسه تخصصی برگزار خواهد شد. (بین 3 تا 15 روز از تاریخ تکمیل پرونده)

 

مدارک مورد نیاز به منظور پذیرش و بررسی گواهی های استعلاجی بالاتر از چهار ماه، درخواست از کار افتادگی و...:


1- اصل نامه معرفی کارمند مشمول بیمه خدمات درمانی به شورا، از اداره و سازمان محل خدمت

2- اصل گواهی پزشکی صادر شده توسط پزشک متخصص معالج

3- اصل و کپی کارت ملّی

4- کپی آخرین حکم کارگزینی

5- حداقل دو قطعه عکس 4×3 جدید

6- اصل فیش بانکی به مبلغ 32000ریال به شماره حساب سیبا 2173319013004، به نام شورای پزشکی، قابل پرداخت در تمامی شعب بانک ملّی سطح استان

7- تمام مدارک و مستندات مرتبط با بیماری نظیر MRI، CTScan، گرافی¬های رادیولوژی، آزمایشات، سونوگرافی، خلاصه پرونده بستری در بیمارستان، برگ شرح عمل جراحی و...

 

مدارک مورد نیاز به منظور پذیرش و بررسی لزوم مصرف داروی مسکن مخدر:


1- اصل نامه معرفی بیمار به شورا، از معاونت غذا و دارو یا شبکه بهداشت و درمان تابعه

2- اصل گواهی پزشکی صادر شده توسط پزشک متخصص معالج (در فرم مخصوص نوشته و امضاء شده باشد)

3- اصل شناسنامه بیمار

4- اصل و کپی کارت ملّی بیمار

5- اصل فیش بانکی به مبلغ 12000ریال به شماره حساب سیبا 2173319013004، به نام شورای پزشکی، قابل پرداخت در تمامی شعب بانک ملّی سطح استان

6- تمام مدارک و مستندات مرتبط با بیماری نظیر MRI، CTScan، گرافی¬های رادیولوژی، گزارش پاتولوژی، آزمایشات، سونوگرافی، خلاصه پرونده بستری در بیمارستان، برگ شرح عمل جراحی و...