English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: چهارشنبه ١٠ خرداد ١٤٠٢
-->

 

 

 

مرکز هدایت و پایش مراقبت های درمانی بیمارانMCMC

 

مسئول واحد: دکتر محمد مقصد محق

تلفن تماس : 04432254700

آدرس: خیابان رسالت کوی اورژانس

 

معرفی واحد MCMCمرکز پایش مراقبت‌های درمانی یک مرکز شبانه‌روزی برای پایش نحوه ارائه خدمات درمانی به منظور اصلاح فرآیندها و مداخله موثر می‌باشد.


اهداف اختصاصی:

عملکرد مرکز پایش مراقبت های درمانی " MCMC " در راستای اهداف زیر می‌باشد:

 • برقراری ارتباط موثر و مستمر بین خدمات اورژانس پیش بیمارستانی و بیمارستانی
 • دریافت اطلاعات به هنگام (به موقع) تعداد تخت بخش‌های بیمارستانی (تعداد تخت‌های خالی و بستری) در راستای مدیریت اثربخش اعزام بیماران نیازمند به خدمات فوریت‌های پزشکی
 • ارتقاء عملکرد سیستم مراکز پیام (دیسپچ) با توجه به اطلاع از تخصص و ظرفیت‌های بیمارستان‌ها (نظام ارجاع)
 • تسهیل و تسریع فرآیند پذیرش و انتقال بیمار (توزیع هدفمند بیماران بین مراکز درمانی اعم از مراکز درمانی دانشگاهی و غیر دانشگاهی)
 • دسترسی به هنگام، به اطلاعات و داده‌های موجود مراکز درمانی به منظور مدیریت حوادث غیرمترقبه، بحران و بلایا
 • پایش مستمر اورژانس به منظور مداخله به هنگام در خصوص موارد مشاهده شده در اجرای فرآیندها و گردش خدمات بخصوص در شرایط بحران و ازدحام بخش اورژانس یا بیمارستان (با استفاده از دوربین‌های مستقر در مراکز درمانی به صورت شبانه‌روزی) با رعایت ضوابط مربوطه
 • دریافت داده‌ها و استخراج گزارش‌های عملکردی به منظور تصمیم‌سازی‌های کلان مدیریتی (اورژانس‌های پیش‌بیمارستانی و بیمارستانی)
 • ایجاد سامانه اطلاعاتی به منظور برنامه‌ریزی و مدیریت مبتنی بر اطلاعات اورژانس‌های پیش‌بیمارستانی و بیمارستانی
 • کمک به کاهش مرگ و میر (موربیدیتی و مورتالیتی) گروه‌های آسیب‌ پذیر و پر خطر
 • اطلاع‌رسانی به متقاضیان دریافت خدمات درمانی

 

شرح وظایف وظایف مدیر/مسئول مرکز پایش مراقبت های درمانی به شرح ذیل می‌باشد:

 • مدیریت مرکز
 • تنظیم برنامه پرسنل و تائید جابجایی‌های کارشناسان
 • تنظیم برنامه نظارتی
 • شرکت در بازدیدهای نظارتی و ارائه گزارش به مدیر مافوق
 • ارائه گزارش‌های موردی بیماران در صورت نیاز مدیران
 • هماهنگی لازم با مدیران ارشد آنکال مرکز
 • مشارکت فعال در فرایند اعزام بیماران
 • پیگیری درخواست‌ها و رفع کمبودها و مشکلات مرکز (خرابی تجهیزات ، وسایل مصرفی، جایگزینی و...)
 • پیگیری و پاسخ‌دهی در خصوص شکایات بیمارستان‌ها در فرایند اعزام
 • اعلام آماده باش به بیمارستان‌ها حسب سطح حوادث اعلام شده از EOC و هماهنگی درون بخشی با مراکز درمانی
 • همکاری و مشارکت در تمامی وظایف کارشناسان مرکز پایش مراقبت‌های درمانی حسب موقعیت و لزوم
 • نظارت بر موارد پیگیری‌های کارکنان مرکز در خصوص موارد اورژانسی که توسط کارشناسان سامانه ۱۹۰ وزارت متبوع به مرکز ارجاع می شود.