English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: چهارشنبه ١٠ خرداد ١٤٠٢
-->

 

 

 

مدیر طب سنتی و مکمل ها: دکتر حمید رحیمی

 

تحصیلات : پزشک عمومی

شماره تماس:04432239509  داخلی202

آدرس محل کار: معاونت امور درمان دانشگاه علوم پزشکی