English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: جمعه ٠٢ فروردين ١٣٩٨
-->


   چاپ        ارسال به دوست

آمار پایان طرح سلامت نوروزی اورژانس استان آذربایجانغربی

تعداد کل ماموریتهای شهری و جاده ای فوریتهای پزشکی از تاریخ 24 اسفند 96 لغایت پایان 14 فروردین 97.
دکتر بهرامی مدیر مرکز حوادث و فوریتهای پزشکی استان تعداد کل ماموریتهای شهری و جاده ای فوریتهای پزشکی از تاریخ 24 اسفند 96 لغایت پایان 14 فروردین 97 را 3828 مورد اعلام نمود که نسبت به زمان مشابه در سال گذشته حدود 15.61 درصد افزایش دارد.وی به تفکیک موراد بشرح ذیل اشاره کرد:
 تعداد ماموریت حوادث ترافیکی شهری 483 مورد بوده که نسبت به زمان مشابه حدود 50.46 درصد افزایش دارد

  • تعداد مصدوم حوادث ترافیکی شهری 567 نفر بوده که نسبت به زمان مشابه 53.66 درصد افزایش دارد
  • تعداد بستری حوادث ترافیکی شهری 520  نفر بوده که نسبت به زمان مشابه 57.58 درصد افزایش دارد
  • تعداد مصدومین با درمان سرپائی 16 نفر
  • تعداد ماموریت حوادث ترافیکی جاده ای  383 مورد بوده که نسبت به زمان مشابه 49 درصد افزایش دارد
  • تعداد مصدوم حوادث ترافیکی جاده ای 530 نفر بوده که نسبت به زمان مشابه 54.97 درصد افزایش دارد
  • تعداد بستری حوادث ترافیکی جاده ای 465 نفر بوده که نسبت به زمان مشابه 68.47 درصد افزایش دارد
  • تعداد مصدومین با درمان سرپائی 23 نفر

ضمناً گفتنی است:  866 مورد ماموریت مربوط به حوادث ترافیکی شهری و جاده ای است و 2962 مورد ماموریت غیر ترافیکی بوده است.خ

 


١١:١٤ - شنبه ١٨ فروردين ١٣٩٧    /    شماره : ١٨٦٠٥    /    تعداد نمایش : ٤٠٩خروج