English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: سه شنبه ٣١ فروردين ١٤٠٠
-->

 

 

 

مدیر طب سنتی و مکمل ها :دکتر حمید رحیمی

 

کارشناس طب سنتی و مکمل هاحانم بیانه اجمدی

کارشناس طب سنتی و مکمل هاحانم هانیه سعیدی


32239509-32245463