برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
لیست اخبار صفحه :1
به مناسبت روز مهندس مراسم تقدیر از مهندسین معاونت امور درمان
به گزارش اصغرزاده مسئول روابط عمومی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

به مناسبت روز مهندس مراسم تقدیر از مهندسین معاونت امور درمان

به مناسبت روز مهندس مراسم تقدیر از مهندسین معاونت امور درمان با حضور دکتر ناصر مسعودی و دکتر شهرام صالحی و دکتر سیدابراهیم صالحی برگزار شد.

تنظیمات قالب