برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

معاونت امور درمان دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

آدرس: پایین تر از فلکه جهاد اول خیابان راهنمایی معاونت امور درمان

تلفن:04432259509

پست الکترونیک: darman@umsu.ac.ir

کد پستی: 5714733573

 

تنظیمات قالب