برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

 

دکترحمید رحیمی

 

 

 

 

مدیر طب سنتی و رئیس اداره اقتصاد درمان

:

سمت

5714733573

:

کدپستی

- -

:

شماره تلفن داخلی

  044-31988000

:

تلفن

ارومیه  / خیابان رسالت / ابتدای خیابان راهنمای / ساختمان معاونت امور درمان

:

آدرس محل کار

 


 

تیم کارشناسی مدیریت طب سنتی و اداره اقتصاد درمان

هانیه سعیدی

هانیه سعیدی

کارشناس طب سنتی

تنظیمات قالب