برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

راهنماهای گام دوم مبارزه با کووید 19

ردیفعنوانلینک های دانلود
1توصیه های پیشگیرانه و درمان های کمک کننده طب ایرانی در کووید- 19دانلود
2فاصله گذاری و الزامات سلامت محیط و کار در مراکز اقامتی و گردشگری (هتل، متل، مهمانپذیر و مهمانسرا) (مدیریت هوشمند محدودیت ها)دانلود
3فاصله گذاری و الزامات سلامت محیط و کار در حمل و نقل برونشهری (زمینی، ریلی، هوایی و دریایی) (مدیریت هوشمند محدودیتها)دانلود
4فاصله گذاری و الزامات سلامت محیط وکار در نمایشگاهها (مدیریت هوشمند محدودیتها)دانلود
5فاصله گذاری و الزامات سلامت محیط و کار در مراکز تفریحی (شهربازیها، باغ وحش و مراکز تفریحی آبی)(مدیریت هوشمند محدودیت ها)دانلود
6فاصله گذاری و الزامات سلامت محیط و کار در پاساژها و مراکز خرید (مدیریت هوشمند محدودیتها)دانلود
7فاصله گذاری و الزامات سلامت محیط و کار در مراکز اداریدانلود
8فاصله گذاری و الزامات سلامت محیط و کار در حمل و نقل درون شهریدانلود
9فاصله گذاری و الزامات سلامت محیط و کار در استخرهای شنادانلود
10پروتکل بهداشتی ورزشگاه ها و سالن های ورزشیدانلود
11پروتکل بهداشتی سینماها و تئاتردانلود
12پروتکل بهداشتی مبارزه با کووید- 19 (کرونا ویروس) فاصله‌گذاری اجتماعی و الزامات سلامت محیط و کار در سینماها و سالن های نمایشدانلود
13پروتکل بهداشتی مبارزه با کووید- 19 (کرونا ویروس) فاصله‌گذاری اجتماعی و الزامات سلامت محیط و کار در مراکز برگزاری آزمون هادانلود
14گام پنجم بسیج ملی مقابله با همه گیری کووید-19دانلود
15فاصله‌گذاری اجتماعی و الزامات سلامت محیط و کار در پایگاه های منتخب مجری برنامه ملی واکسیناسیون کووید 19_ نسخه اولدانلود
16فاصله‌گذاری اجتماعی و الزامات سلامت محیط و کار در مراکز تفریحی ( شهر بازی ها و باغ وحش )-نسخه اولدانلود
17سینمادانلود
18شهرهای زرددانلود
19شهرهای آبیدانلود
20لیست نهایی مشاغل گروه هادانلود

فایل ها

تنظیمات قالب